جامبو بگ های مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید

با توجه به نیاز مشتری و درمرحله تولید نخ ، برای آندسته از جامبوبگ ها که برای مدت زمان نسبتا طولانی درمعرض تابش نور خورشید قرارخواهند گرفت مواد مقاوم ساز در برابر اشعه ماوراء بنفش اضافه می شود. پارچه تولیدی از این نوع نخ مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید بوده و جامبو بگ های تولید شده را در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید مقاوم میسازد.

با توجه به نیاز مشتری مقدار مواد افزودنی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید می تواند از 200 تا 1600 ساعت تابش باشد.