نحوه پر کردن جامبوبگ

بسته به نوع تجهیزات مورد استفاده جهت پر کردن جامبوبگ و موادی كه در کیسه ها پر خواهد شد، حالت ها یا گزینه های مختلف پر کردن کیسه وجود دارد. این حالت ها عبارتند از:
جامبو بگ با ورودی کاملا باز، برای مواد و محتویاتی که از ارزش بالا برخوردار نبوده و همچنین در برابر رطوبت آسیب نمی بینند.

  1. جامبو بگ با ورودی کاملا باز، دارای لبه و سوراخ هایی در کناره لبه جهت طناب کشی و جمع نمودن دهانه ورودی.
  2. جامبو بگ با ورودی کاملا باز، دارای بند در دهانه ورودی جهت جمع نمودن دهانه ورودی.
  3. جامبو بگ با در پوش کامل برای قسمت ورودی که ضمن حفاظت مواد، دسترسی آسان به مواد و محتویات داخل کیسه را میسر می سازد.
  4. جامبو بگ با لیفه درقسمت ورودی جهت دسترسی آسان به مواد و محتویات و همزمان حفاظت بالاتر و بیشتر محتویات.
  5. جامبو بگ با ولو یا قیف قسمت ورودی براساس ویژگی های منطبق با دستگاه پرکننده جمبو بگ یا درخواست مشتری.

How To Fill