بسته به نوع تجهیزات مورد استفاده جهت پر کردن جامبوبگ و موادی كه در کیسه ها پر خواهد شد، حالت ها یا گزینه های مختلف پر کردن کیسه وجود دارد. این حالت ها عبارتند از:
جامبو بگ با ورودی کاملا باز، برای مواد و محتویاتی که از ارزش بالا برخوردار نبوده و همچنین در برابر رطوبت آسیب نمی بینند.

 1. جامبو بگ با ورودی کاملا باز، دارای لبه و سوراخ هایی در کناره لبه جهت طناب کشی و جمع نمودن دهانه ورودی.
 2. جامبو بگ با ورودی کاملا باز، دارای بند در دهانه ورودی جهت جمع نمودن دهانه ورودی.
 3. جامبو بگ با در پوش کامل برای قسمت ورودی که ضمن حفاظت مواد، دسترسی آسان به مواد و محتویات داخل کیسه را میسر می سازد.
 4. جامبو بگ با لیفه درقسمت ورودی جهت دسترسی آسان به مواد و محتویات و همزمان حفاظت بالاتر و بیشتر محتویات.
 5. جامبو بگ با ولو یا قیف قسمت ورودی براساس ویژگی های منطبق با دستگاه پرکننده جمبو بگ یا درخواست مشتری.

How To Fill

 1. جامبو بگ های یک بار مصرف یا ضریب ایمنی 5:1 - این نوع جامبو بگ ها برای یکبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای یک بار حمل محموله می باشد.
  جامبو بگ های چند بار مصرف یا ضریب ایمنی 6:1 - این نوع جامبو بگ ها برای چند بار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.
 2. جامبو بگ های چند بار مصرف یا ضریب ایمنی (SF) فوق العاده بالا 8:1 - این نوع جامبو بگ ها از ضریب ایمنی فوق العاده بالا برخوردار بوده برای چندبار استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.
 3. جامبو بگ های حمل مواد خطرناک براساس چهارچوب های تعیین شده سازمان ملل متحد (UN) - این نوع جامبو بگ ها دارای کیفیت و ویژگی های خاص بوده و برای حمل محمولات خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند. جامبوبگ های مورد تایید سازمان ملل (UN)، یا جامبو بگ های مواد خطرناک با رعایت توصیه های سازمان ملل برای حمل محمولات خطرناک تولید می شوند.
  براساس استاندارد ISO 21898:2004 ارتفاع جامبوبگ نباید از دو برابر کوچکترین ضلع ته جمبو بگ بیشتر باشد.

با توجه به نیاز مشتری و درمرحله تولید نخ ، برای آندسته از جامبوبگ ها که برای مدت زمان نسبتا طولانی درمعرض تابش نور خورشید قرارخواهند گرفت مواد مقاوم ساز در برابر اشعه ماوراء بنفش اضافه می شود. پارچه تولیدی از این نوع نخ مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید بوده و جامبو بگ های تولید شده را در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید مقاوم میسازد.

با توجه به نیاز مشتری مقدار مواد افزودنی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید می تواند از 200 تا 1600 ساعت تابش باشد.

انتخاب نوع مناسب تخلیه جامبوبگ موجب صرفه جویی در زمان و هزینه گرديده و جابجایی مواد را تسهیل می نماید. حالت ها یا گزینه های مختلف تخلیه جامبو بگ به شرح زیر می باشند:

جامبو بگ ته بسته یا ته صاف، این نوع جامبو بگ ها معمولا به دفعات مورد استفاده قرار نمی گیرند و در صورت فله بودن محتویات جهت تخلیه محتویات ته کیسه شکاف داده می شود.

جامبوبگ با ولو یا قیف تخلیه، این نوع جامبو بگ ها جهت استفاده به دفعات، یا تطابق با تجهیزات و ماشین آلات تخلیه و یا رعایت الزامات بهداشتی تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند. جامبوبگ با ولو یا قیف تخلیه و در پوشش محافظ ته، این نوع اجمبو بگ ها جهت محافظت بالاتر محتویات در برابر آلودگی ها مورد استفاده قرار می گیرند.

How To Drain1

How To Drain2

تمامی حقوق برای جامبوبگ صلحی محفوظ است       طراحی توسط دفتر فنی مهندسی توارا